Strona BIP Zakładu Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Henryka Trębickiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka, informuje

o przetargu na „Przewóz kolejowy miału węglowego do ZEC Sp. z o. o. w Ostrowi Mazowieckiej”.

Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/641083--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Henryka Trębickiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka, informuje o prowadzonym postępowaniu na udzielenie zamówienia na: "Przegląd i opracowanie ekspertyzy, ocena stanu technicznego komina żelbetowego o wysokości H = 80 m.”.

Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/639696

 

Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow/proceedings


Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 26.07.2022, 12:42
Dokument oglądany razy: 2 297
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 23.03.2022